Oferta

Inne dysfunkcje narządu ruchu, w tym urazy sportowe 60 minut

Cena: 99 zł

REZERWUJ

Opis

Jest dostosowana do potrzeb pacjenta, to korelacja metod fizjoterapeutycznych w celu powrotu utraconej funkcji układu mięśniowo-szkieletowego.